طراحی دکوراسیون داروخانه

طراحی این داروخانه واقع در حیدر آباد هند با هدف ایجاد فضایی کاربردی و کنترل فضای داخل در ساعات شلوغی انجام پذیرفته، مجاورت این داروخانه با بیمارستان و مراجعه تعداد زیادی از بیماران در این قسمت پیشخوان هایی تعبیه شده تا در عین خدمت رسانی منظم تر، بخش های مختلف داروخانه از هم تفکیک شوند. استفاده از رنگ طوسی و ترکیب آن با رنگ آبی، فضایی سرد و در عین حال هیجان آور به وجود آورده که این هیجان و تنوع، حاصل بهره گیری از رنگ آبی روشن است. تفکیک هر بخش با استفاده از پارتیشن های کوتاه و مبلمان فضا در این داروخانه قابل توجه است که علاوه بر استفاده مفید از فضا های مرکزی و بلااستفاده به ایجاد خطوط منظم و هندسه ای گویا انجامیده است.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید